Triest bericht

Tot ons grote verdriet hebben wij zondag 4 juni vernomen dat onze Hassan in het ziekenhuis van Banjul is overleden aan de gevolgen van een hartkwaal en een leveraandoening. Namens de ouders van Hassan en onze stichting willen wij jullie allen hartelijk bedanken voor de steun en de financiële bijdrage. In juli gaan wij naar Gambia en wij zullen daar de familie en zijn grafje bezoeken. Tevens willen wij een boom planten bij de school ter herinnering aan hem. Zo kunnen wij en de inwoners van Bagiran, Hassan altijd in onze gedachten houden.